Aksesskontroll

Ingen prosjekter er like og Biometrix tilbyr en sortimentsbredde fra ZK Technology som gjør det mulig å skreddersy en sikkerhetsløsning til ethvert behov for deg og din virksomhet.

Vi skiller aksesskontroll produktene i tre grupper:


-En sentral kan styre inntil fire dører med adgangskontroll på den ene eller begge sider av hver dør. All verifikasjon sendes fra dørene til sentralen som deretter gir eller nekter aksess tilbake til døren. Sentralen har i tillegg en AUX inn/utgang per dør. Disse kan kobles til eksisterende eller nytt utstyr som alarmsentral, brannalarm, sirene, annen varsling etc. Sentralene kan brokobles til 4+4+4+...dører inntil 800 dører. Sentralene monteres ofte i teknisk rom hvor de tilkobles nettverk for fjernstyring fra PC og hvor en signalkabel strekkes til hver av dørene for kommunikasjon. Sentralen(e) styres online via ZKAccess 3.5, PC basert software. Det er to typer sentraler. InBio serien som støtter biometriske lesere og RFID lesere og C3 serien som kun støtter RFID lesere. Sentralene leveres både OEM og innbygd i metallboks med power og LED indikasjonslamper.-En terminal styrer kun en dør (en eller begge sider av døren) og kommuniserer direkte med døren. Terminalen monteres normalt i dørkarm/sidefelt på utsiden av døren. Terminalen har AUX ut/inn men signalkabel må da strekkes fra terminalen til eksternt utstyr for tilslutning. Terminalen tilsluttes nettverk for for fjernstyreing via PC og styres online via ZKAccess 3.5, PC basert software. Man kan installere terminaler ved flere dører og samkjøre både terminaler og eventuelt sentraler sammen og online i ZKAccess 3.5.